Monument en Recht

Deze website wijst eigenaren en beheerders van monumenten, professionals (zoals architecten en aannemers) en ook overheden de weg in het oerwoud van de monumenten-regelgeving.

Monument+Recht draagt bij aan transparantie tussen alle partijen.

Contact

De helpdesk is beschikbaar voor beantwoording van vragen op:
071 581 5320, tussen 9.00 uur en 17.00 uur. Of neem contact op via het formulier.

Nieuws

Bestuursrechter corrigeert toepassing relativiteitsbeginsel

Op 1 januari 2013 is met artikel 8:69a het relativiteitsbeginsel in de Algemene wet bestuursrecht (Awb) ingevoerd. Dit beginsel werpt een extra procesrechtelijke drempel op tijdens beroepsprocedures bij de bestuursrechter. Op grond hiervan vernietigt de bestuursrechter namelijk niet een besluit wanneer de norm waarop een belanghebbende zich beroept, kennelijk niet geschreven is om zijn belangen […]

Almelo weigert ten onrechte aanwijzing voormalig stadhuis als monument

Op basis van gemeentelijke erfgoedverordeningen kan het mogelijk zijn om een aanwijzing tot beschermd gemeentelijk monument aan te vragen. Dit in tegenstelling tot de aanwijzing van rijksmonumenten. Een dergelijk verzoek is ten aanzien van het voormalig stadhuis te Almelo ingediend door de verenigingen Bond Heemschut en het Cuypersgenootschap. De gemeente Almelo, die ook eigenaar van […]

Aanwijzing beschermde rijksmonumenten niet afdwingbaar

Voorheen was het mogelijk bij de minister een aanvraag tot aanwijzing van een beschermd rijksmonument in te dienen. Deze mogelijkheid is uit de wet verdwenen.¬†De mededeling van de minister dat er geen mogelijkheid bestaat een kapel te Maastricht als beschermd monument aan te wijzen, is daarmee geen besluit waartegen rechtsbescherming openstaat. De Stichting die tegen […]

Risico op schade aan monumenten geen grond voor afzien gaswinning

Op 18 november heeft de Afdeling Bestuursrechtspraak van de Raad van State (ABRvS) een uitspraak¬†gedaan over het instemmingsbesluit met betrekking tot de gaswinning door de NAM in Groningen. De ABRvS oordeelt dat de minister niet afdoende heeft gemotiveerd waarom een verdere beperking van de gaswinning niet mogelijk is. Uit onderzoek volgt namelijk dat door minder […]

Schadevergoedingsprocedure na aanwijzing monument

Een fabrikantenvilla met aangebouwd koetshuis te Winterswijk wordt door de minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap aangewezen als beschermd rijksmonument. De eigenaar van de villa stelt hierdoor schade te lijden en dient een schadeverzoek in bij de bestuursrechter. De eigenaar had echter het procesrecht bij schadevergoeding niet goed voor ogen. Dit is ook niet zo […]

Naar het nieuwsarchief »