Diensten

Als eigenaar of beheerder van een monument tegen één van de hieronder beschreven problemen aanloopt, helpen wij u graag met het oplossen van de knelpunten. Uiteraard biedt een beschermd monument ook kansen.

Beschermd monument
Als uw pand de status van rijksmonument of beschermd gemeentelijk monument heeft of krijgt, kunnen wij u uitleggen wat de beperkingen en de mogelijkheden zijn.

Beslisboom verbouwing van Monumenten
De Clercq Advocaten Notariaat heeft de Beslisboom verbouwing Monumenten ontwikkeld. Aan de hand van de Beslisboom kunnen wij snel en gemakkelijk voor u nagaan:

  • Of een bouwplan betrekking heeft op een beschermd monument;
  • Of voor het bouwplan een monumentenvergunning nodig is;
  • Of voor het bouwplan een bouwvergunning nodig is;
  • Welke stappen er moeten worden genomen om het bouwplan te realiseren.

Bestemmingsplan
In een bestemmingsplan is de planologische ruimtelijke indeling van een gebied vastgelegd. In de situatie dat een wijziging van een bestemmingsplan is aangekondigd voor het plangebied, waarin het monument is gelegen, kunnen wij onderzoeken welke gevolgen deze wijzigingen kunnen hebben voor het monument. In de situatie dat u een omgevingsvergunning nodig heeft, beoordelen wij met u wat de mogelijkheden en onmogelijkheden zijn in het bestemmingsplan voor het plangebied, waarin het monument is gelegen.

Omgevingsvergunning
Als u de aanvraag gaat indienen voor een omgevingsvergunning, kunnen wij deze samen met u de benodigde stukken voorbereiden en helpen indienen. Belangrijk is namelijk dat een omgevingsvergunningaanvraag betrekking heeft op alle activiteiten, bijvoorbeeld zowel bouwen als het wijzigen van een monument.

Herbestemming
Samen met u bekijken wij de mogelijkheden voor de herbestemming van monumenten. Onderzocht wordt wat qua ruimtelijke ordening, bouw- en monumentenwetgeving mogelijk is en op welke subsidies u een beroep kunt doen.

Zienswijze, bezwaar of beroep
Als het overleg met de overheid moeizaam verloopt of zelfs vastloopt, kunnen wij u aangeven welk rechtsmiddel (en met welke argumenten) het beste ingezet kan worden. Dit geldt ook voor organisaties die zich ingevolge hun doelstelling en feitelijke werkzaamheden richten op het behoud van monumenten.

Handhaving
Indien de overheid tegen u gaat handhaven, bedenken wij samen met u oplossingen.

Subsidie of lening
Als u een aanvraag voor een subsidie of een lening wilt doen, kunnen wij samen de voor u meest geschikte subsidieregeling of lening selecteren en invullen.

Schadevergoeding
Indien directe of indirecte schade aan uw pand ontstaat of is ontstaan, beoordelen we samen de mogelijkheden tot schadevergoeding. Denk daarbij ook aan de situatie dat uw bouwproject (te lang) is stilgelegd vanwege archeologische vondsten. Of dat u schade lijdt ten gevolge van de aan een monumentenvergunning verbonden voorschriften.

Registraties
Wij inventariseren de diverse wettelijke registraties, waaraan een beschermd monument moet voldoen.

Nieuwsbrief
Indien u op de hoogte wilt blijven van recente uitspraken betreffende monumentenrecht, meldt u dan aan voor onze Nieuwsbrief. In deze nieuwsbrief signaleren wij de laatste ontwikkelingen in de jurisprudentie.

Voor meer informatie: bel 071-5815320 en vraag naar Arjen van Rijn (a.vanrijn@declercq.com) of Vincent Stavleu (v.stavleu@declercq.com)