Over Monument en Recht

Bij het aankopen, verbouwen en/of herbestemmen van monumenten kan er aanleiding zijn tot het verrichten van onderzoek met betrekking tot bouwkundige, cultuurhistorische en/of archeologische aspecten van het monument. Daarnaast is er regelgeving van toepassing op de aankoop, de gebruiksmogelijkheden en de renovatie. Deze bouwkundige en juridische aspecten beïnvloeden elkaar over en weer.

Froscen staat voor de bouwkundige dienstverlening, De Clercq Advocaten·Notariaat houdt zich bezig met de juridische vraagstukken. Inschakeling van de partners Froscen en De Clercq Advocaten·Notariaat leidt er toe dat het aankopen, het verbouwen en het onderhouden van een monument efficiënter en tegen geringere kosten kan plaatshebben. Bouwkundige en juridische vragen worden gelijktijdig beantwoord. Op die wijze kan de doorlooptijd per project worden verkort. Nieuwe gebruiksmogelijkheden kunnen worden onderzocht en gerealiseerd. Partners Froscen en De Clercq Advocaten·Notariaat kennen de weg binnen de te volgen procedures en hebben goede contacten met overheid, exploitanten van vastgoed, zoals woningcorporaties en pensioenfondsen, en overige marktpartijen.

Via de helpdesk kunnen particulieren, bedrijven en overige organisaties (inclusief verzekeraars, woningcorporaties en gemeenten) hun vragen stellen. De specialisten van Froscen en De Clercq Advocaten·Notariaat nemen vervolgens contact op naar aanleiding van de gestelde vraag.

Het specialistenteam bestaat uit prof. mr. Arjen van Rijn (De Clercq Advocaten·Notariaat) en Jörg Franken (Froscen).