DeClerck

Nieuws

3 februari 2014

Cultureel Erfgoed in de nieuwe Omgevingswet

In de zomer van 2013 heeft het kabinet ingestemd met het wetsvoorstel voor een nieuwe Omgevingswet. Doel van de nieuwe Omgevingswet is om de bestaande regelgeving te vereenvoudigen. Het omgevingsrecht is nu versnipperd in tientallen wetten, circa 120 algemene maatregelen van bestuur en honderden ministeriële regelingen. Met één Omgevingswet kunnen meer toestemmingen in één procedure, bij één loket en via één aanvraag worden verkregen met minder kosten en lasten. Het wetsvoorstel is inmiddels voor advies naar de Raad van State gestuurd. Het streven is om het wetsvoorstel na de advisering door de Raad van State en eventuele aanpassingen naar aanleiding daarvan, in juni 2014 in te dienen bij de Tweede Kamer, waarna de parlementaire behandeling begint. De wetgever heeft de bedoeling om de nieuwe Omgevingswet in 2018 volledig in werking te laten treden.

Monumentenrecht heeft de openbare Toetsversie van de Omgevingswet bestudeerd. De belangrijkste onderdelen daarvan, voor zover die betrekking hebben op monumenten, hebben wij voor u geïnventariseerd. Zo weet u al een beetje wat er op u afkomt, indien het wetsvoorstel voor de Omgevingswet ongeschonden de eindstreep haalt.

Klik hier voor het uitgebreide artikel.

Terug naar alle nieuws