DeClerck

Over ons

De Clercq Advocaten Notariaat is een advocaten- en notariskantoor in Leiden en Den Haag.

Wij kennen de weg in de wereld van de monumenten en het monumentenrecht, niet alleen in de regio maar in het hele land.

Wij staan met name particulieren, algemeen nut beogende instellingen, bedrijven en projectontwikkelaars bij, zowel in de sfeer van de advisering en begeleiding als bij het voeren van bezwaarprocedures en procedures voor de bestuursrechter of de civiele rechter.

Denk aan kwesties als:

  • de (beoogde of juist niet gewenste) aanwijzing van monumenten,
  • onderzoek met betrekking tot bouwkundige, cultuurhistorische en/of archeologische aspecten van monumenten,
  • omgevingsvergunningen voor onderhoud, verbouwing en sloop van monumenten,
  • vastgoed- en bouwcontracten,
  • de intrekking van de monumentenstatus,
  • notariële ondersteuning.

Onze monumentenpraktijk wordt gecoördineerd door bestuursrechtadvocaat Arjen van Rijn.

De notariële werkzaamheden inzake monumenten worden verricht onder leiding van notaris Janbert Heemstra.

De advocaten en het notariaat van De Clercq Advocaten Notariaat zijn gebonden aan de wettelijke regels en de gedragsregels die voor deze beroepsgroepen gelden.

Meer informatie over De Clercq Advocaten Notariaat vindt u op de website van het kantoor.