DeClerck

Over Monument en Recht

Bij het aankopen, verbouwen en/of herbestemmen van monumenten kan er aanleiding zijn tot het verrichten van onderzoek met betrekking tot bouwkundige, cultuurhistorische en/of archeologische aspecten van het monument. Daarnaast is er regelgeving van toepassing op de aankoop, de gebruiksmogelijkheden en de renovatie. Deze bouwkundige en juridische aspecten beïnvloeden elkaar over en weer.

De Clercq Advocaten Notariaat houdt zich bezig met de juridische vraagstukken. Inschakeling van De Clercq Advocaten Notariaat leidt er toe dat het aankopen, het verbouwen en het onderhouden van een monument efficiënter en tegen geringere kosten kan plaatsvinden. Bouwkundige en juridische vragen worden gelijktijdig beantwoord. Op die wijze kan de doorlooptijd per project worden verkort. Nieuwe gebruiksmogelijkheden kunnen worden onderzocht en gerealiseerd. De Clercq Advocaten Notariaat kent de weg binnen de te volgen procedures en hebben goede contacten met overheid, exploitanten van vastgoed, zoals woningcorporaties en pensioenfondsen, en overige marktpartijen.

Via de helpdesk kunnen particulieren, bedrijven en overige organisaties (inclusief verzekeraars, woningcorporaties en gemeenten) hun vragen stellen. De specialisten van De Clercq Advocaten Notariaat nemen vervolgens contact op naar aanleiding van de gestelde vraag. Korte gerichte vragen worden in beginsel kosteloos kosteloos beantwoord. Zodra sprake is van een meer complexe vraag en/of indien inhoudelijke beoordeling van een kwestie aan de orde is, vindt dit alleen plaats op grond van de gebruikelijke zakelijke en financiële voorwaarden. Wij verstrekken u hierover graag nadere informatie.