DeClerck

Monument en Recht

  • Wilt u een monument gaan kopen?
  • Bent u eigenaar van een huis, bedrijfspand of ander object dat de overheid als monument wil gaan aanwijzen?
  • Bent u eigenaar van een object dat al monument is?
  • Bent u als architect of aannemer betrokken bij een (beoogd) monument?
  • Bent u als overheidsbestuurder of ambtenaar verantwoordelijk voor monumentenkwesties?

Dan bent u op deze website aan het goede adres.

Deze website geeft informatie over de regels die gelden voor monumenten en voor de aanwijzing van monumenten, over de monumentenrechtspraak en over de monumentenpraktijk. Ga naar de kennisblog.

Deze website biedt ook een helpdesk. Via de helpdesk kunt u telefonisch of schriftelijk vragen aan ons stellen over het monumentenrecht. Korte vragen beantwoorden we in beginsel gratis. Ga naar de helpdesk.

Wanneer u uitgebreider wilt worden voorgelicht, een volwaardig juridisch advies wilt ontvangen of in een monumentenkwestie of -procedure door ons wilt worden bijgestaan, kost dat geld. Wij doen u dan eerst een offerte op basis van uurtarief of een vast bedrag. U kunt vervolgens zelf beslissen of u van onze diensten gebruik wilt maken. Neem voor een offerte via de helpdesk contact met ons op.

Monument en Recht is een initiatief van De Clercq Advocaten en Notariaat. Ga voor meer informatie naar over ons.

Contact

De helpdesk is beschikbaar voor beantwoording van vragen op:
071 581 5320, tussen 8.30 uur en 17.30 uur. Of neem contact op via het formulier.

Kennisblog

Gemeentelijke vrijheid niet onbeperkt

In een recente uitspraak (van 3 augustus 2022) heeft de Raad van State nog eens in heldere termen uit de doeken gedaan hoe de rechter beslissingen van gemeenten tot aanwijzing van panden als monument moet toetsen. Het komt er op neer dat gemeenten veel vrijheid hebben om een object al dan niet tot monument te […]

Ook financiële belangen van de eigenaar meewegen

Een pand of ander onroerende object mag niet zomaar als monument worden aangewezen. Wil een gemeente hiertoe overgaan, dan moet eerst worden onderzocht of het object voldoende monumentale waarden heeft. Is dit het geval, dan moet de gemeente vervolgens het algemeen belang van bescherming afwegen tegen de andere betrokken belangen, waaronder de belangen van de […]

De betekenis van de redengevende omschrijving

De reden waarom een bepaald pand wordt aangewezen als monument wordt altijd uitgelegd in de zogeheten ‘redengevende omschrijving’. In de redengevende omschrijving worden de monumentale waarden beschreven die het monument tot monument maken. In de praktijk ontstaat er altijd weer discussie over de vraag hoe zo’n redengevende omschrijving nu moet worden gelezen. Wat wordt er […]

Wijzigen monument zonder vergunning? Last onder dwangsom of bestuursdwang niet uitgesloten!

Voor de wijziging van het monument is al snel een vergunning nodig. De zogenoemde omgevingsvergunning. Dit bepaalt de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht (Wabo). Maar wat nu als de eigenaar het monument wijzigt en daarvoor geen vergunning heeft, terwijl dat wel nodig was? Al snel wordt een last onder dwangsom opgelegd! Het wijzigen van het monument […]

Wijzigen van uw monument. Is vooroverleg zinvol?

Het informeel vooroverleg; overheidsinstanties sturen er doorgaans op aan. De praktijk wijst nogal eens uit dat het vooroverleg niet tot een bevredigende uitkomst leidt. Wel kost het vaak veel tijd en levert het vertraging op. Wat is de status van het vooroverleg? Is het wel zinvol? Wat zijn de juridische gevolgen? Vragen die veel voorbij […]

Naar het kennisblog »