DeClerck

Monument en Recht

  • Wilt u een monument gaan kopen?
  • Bent u eigenaar van een huis, bedrijfspand of ander object dat de overheid als monument wil gaan aanwijzen?
  • Bent u eigenaar van een object dat al monument is?
  • Bent u als architect of aannemer betrokken bij een (beoogd) monument?
  • Bent u als overheidsbestuurder of ambtenaar verantwoordelijk voor monumentenkwesties?

Dan bent u op deze website aan het goede adres.

Deze website geeft informatie over de regels die gelden voor monumenten en voor de aanwijzing van monumenten, over de monumentenrechtspraak en over de monumentenpraktijk. Ga naar procedure en kennisblog.

Deze website biedt ook een helpdesk. Via de helpdesk kunt u telefonisch of schriftelijk korte vragen aan ons stellen of met ons sparren over een concreet probleem waarmee u te maken heeft. Ga naar de helpdesk.

Volwaardige juridische adviezen, procesbegeleiding en bijstand in procedures vallen niet onder de helpdeskfunctie. Wilt u een volwaardig advies, procesbegeleiding of bijstand in een procedure, dan doen wij eerst offerte op basis van uurtarief of een vast bedrag. U kunt vervolgens zelf beslissen of u van onze diensten gebruik wilt maken. Neem voor een offerte via de helpdesk contact met ons op.

Monument en Recht is een initiatief van De Clercq Advocaten en Notariaat. Ga voor meer informatie naar over ons.

Contact

De helpdesk is beschikbaar voor beantwoording van vragen op:
071 581 5320, tussen 8.30 uur en 17.30 uur. Of neem contact op via het formulier.

Kennisblog

De monumentenaanwijzing achteraf

Het komt altijd weer voor: een particulier of bedrijf wil een pand kopen om grondig te verbouwen, aan te passen of te slopen ten behoeve van nieuwbouw op die plek, doet onderzoek naar de planologische voorwaarden en of er monumentenstatus op rust, stelt vast dat het pand geen monument is en ook niet op de […]

Niet zomaar in elke kleur verven

Het is algemeen bekend dat bij monumenten ook de kleur van het buitenhoutwerk een belangrijke rol kan spelen. In beginsel moet dan ook voor grote verfbeurten van het buitenhoutwerk een monumentenvergunning worden aangevraagd, zeker wanneer de eigenaar een afwijkende kleur of kleurschakering wil gaan gebruiken. Bij de beoordeling of een bepaalde kleur kan worden toegestaan […]

Niet zomaar een dakkapel erbij

Verbouwingen aan monumenten luisteren nauw. Een vraag die daarbij vaker rijst, is of er uit architectuurhistorisch en esthetisch perspectief ruimte bestaat voor de bouw van een of meer dakkapellen. Hierop bestaat geen standaardantwoord. Een nauwkeurige analyse van de situatie is steeds vereist. Zo ging het ook in een recente uitspraak (5 oktober 2022) van de […]

Gemeentelijke vrijheid niet onbeperkt

In een recente uitspraak (van 3 augustus 2022) heeft de Raad van State nog eens in heldere termen uit de doeken gedaan hoe de rechter beslissingen van gemeenten tot aanwijzing van panden als monument moet toetsen. Het komt er op neer dat gemeenten veel vrijheid hebben om een object al dan niet tot monument te […]

Ook financiële belangen van de eigenaar meewegen

Een pand of ander onroerende object mag niet zomaar als monument worden aangewezen. Wil een gemeente hiertoe overgaan, dan moet eerst worden onderzocht of het object voldoende monumentale waarden heeft. Is dit het geval, dan moet de gemeente vervolgens het algemeen belang van bescherming afwegen tegen de andere betrokken belangen, waaronder de belangen van de […]

Naar het kennisblog »