DeClerck

Regelgeving en jurisprudentie

18 september 2014

Cultuurhistorische bestemming in relatie tot aanwijzing monument

De Stichting Nationaal Lucht- en Ruimtevaartlaboratorium (NLR) is het niet eens met het bestemmingsplan “Bedrijventerrein Schinkel-Aalsmeerplein e.o.”, zoals vastgesteld door de deelraad van het Stadsdeel Zuid van de gemeente Amsterdam.

In dat plan is de dubbelbestemming “Waarde-Cultuurhistorie” aan het gehele NLR-complex toegekend. In beroep bij de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State (de Afdeling) stelt zij zich onder meer op het standpunt dat aan de westvleugel van het complex en de voormalige elektriciteitscentrale geen beperkende cultuurhistorische dubbelbestemming kan worden toegekend, nu in de beschikking van 2004 waarin de Staatssecretaris van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap het NLR-complex tot beschermd monument verklaard uitdrukkelijk is overwogen dat deze gebouwen voor bescherming van geen belang zijn.

De Afdeling stelt het NLR in het ongelijk. De Afdeling overweegt daartoe allereerst dat bij het toekennen van een bestemming een ander afwegingskader geldt dan bij het toekennen van een monumentale status. Ten tweede overweegt de Afdeling dat de rechtsgevolgen van de aanwijzing tot monument ook andere zijn dan die van de toekenning van de dubbelbestemming. De NLR zal dus met de dubbelbestemming moeten leren leven.

 Zie: ABRvS 30 april 2014, 201307025/1/R1

Terug naar alle regelgeving en jurisprudentie