DeClerck

Nieuws

13 november 2012

Inventarisatie van het gemeentelijke vastgoed

Het Kadaster en Dataland hebben recent een inventarisatie van het gemeentelijke vastgoed gemaakt. Gemeenten kunnen zien welke van hun panden (inclusief monumenten) een maatschappelijke functie hebben en welke niet. Zowel voor panden met als zonder maatschappelijke functie is de vraag op welke wijze hiermee moet worden verder gegaan : Verkopen, verhuren of een andere bestemming geven? Particulieren, bedrijven en andere overheden zijn welkom bij gemeenten om mee te denken over de beantwoording van de gestelde vraag. Indien zij met goede initiatieven komen, is de gemeente bereid planologische medewerking te verlenen.

De reden voor de gemeentelijke drukte met betrekking tot hun vastgoed laat zich gemakkelijk raden. Het nieuwe kabinet eist miljarden bezuinigingen van niet alleen gemeenten, maar ook van woningcorporaties. Panden voor particulier gebruik of met zakelijke bestemming moeten worden verkocht of beter gaan renderen.

Terug naar alle nieuws