DeClerck

Nieuws

16 oktober 2013

Subsidie voor herbestemming monumenten

Tot 30 november 2013 kunnen eigenaren en belanghebbenden subsidie aanvragen voor een herbestemmingsonderzoek. Met deze subsidie kunnen zij een bijdrage ontvangen in een onderzoek naar de haalbaarheid van de herbestemming van een monumentaal pand. Ook voor dringende maatregelen tegen wind en water die het te herbestemmen pand nodig heeft, wordt een subsidiebedrag beschikbaar gesteld.

Belanghebbenden moeten voor het uitvoeren van een onderzoek wel toestemming hebben van de eigenaar. Op een subsidie voor wind- en waterdicht maatregelen kunnen alleen eigenaren een beroep doen.

Het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap heeft in het kader van de Subsidieregeling Stimulering Herbestemming Monumenten voor dit jaar een budget van 3,4 miljoen euro gereserveerd. De subsidieregeling is per 1 november 2011 in werking getreden en zalĀ  met ingang van 1 oktober 2016 komen te vervallen.

Terug naar alle nieuws