DeClerck

Nieuws

8 maart 2013

Verlaagd BTW-tarief bij renovatie en herstel woningen inclusief tuinen

De staatssecretaris van Financiën heeft bij besluit van 28 februari 2013 het BTW-tarief verlaagd op arbeidskosten bij renovatie en herstel woningen. De doelstelling van deze maatregel is het stimuleren van de bouwsector, maar ook eigenaren van monumenten zijn hiermee gebaat.

Het huidige BTW-tarief zal gedurende één jaar van 21% naar 6% verlaagd worden. Het betreft hier de periode van 1 maart 2013 tot 1 maart 2014. Dit lagere tarief ziet echter wel uitsluitend op de arbeidskosten. Kosten voor de bij de renovatie- en herstelwerkzaamheden gebruikte materialen blijven dus belast met het hoger tarief van 21%.

Het verlaagde tarief is van toepassing op alle renovatie- en herstelwerkzaamheden die in en aan een woning worden verricht. Deze werkzaamheden moet wel meer dan twee jaren na het tijdstip van eerste ingebruikneming van de woning plaatshebben.

Onder genoemde renovatie- en herstelwerkzaamheden  verstaat de staatssecretaris het vernieuwen, vergroten, herstellen of vervangen en onderhouden, van (delen van) de woning. Goed nieuws voor de eigenaren of beheerders van monumentale tuinen is dat ten opzichte van de eerdere BTW-verlaging tussen 1 oktober 2010 en 1 oktober 2011, nu ook de aanleg en het onderhoud van de tuin onder de maatregel vallen.

 

Terug naar alle nieuws