DeClerck

Nieuws

10 april 2014

Wijziging regelgeving horeca in rijksmonumenten

In een tijd waarin voor veel monumenten een herbestemming gevonden moet worden, voert de wetgever een praktische wetswijziging door. Bij besluit van 6 januari 2014 is het Besluit eisen inrichtingen Drank- en Horecawet aangepast. Deze zogenaamde Algemene maatregel van bestuur bevat de eisen van sociale hygiƫne waaraan een inrichting ingevolge artikel 10 van de Drank- en Horecawet dient te voldoen. Wanneer een inrichting niet aan deze eisen voldoet, wordt een Drank- en horecawetvergunning geweigerd.

Door de wijziging verandert artikel 5 van het Besluit eisen inrichtingen Drank- en Horecawet. Hierin staat dat een horecalokaliteit voorzien moet zijn van een rechtstreeks met de buitenlucht in verbinding staande goed werkende mechanische ventilatie-inrichting met een luchtverversingscapaciteit.

Aan dit artikel wordt nu een tweede lid toegevoegd dat een uitzondering op deze regel formuleert. Hierdoor hoeft een horecalokaliteit die zich in een beschermd monument bevindt niet meer aan de hoofdregel van artikel 5 te voldoen. Wel dient dan aangetoond te worden dat op een andere wijze in luchtverversing voorzien kan worden die leidt tot een vergelijkbare luchtkwaliteit indien er wel een mechanische ventilatie-inrichting zou zijn geplaatst.

In de Nota van Toelichting schrijft de staatssecretaris dat deze wijziging bijvoorbeeld een uitkomst kan bieden voor een beoogde horecagelegenheid in een oud kerkgebouw waar reeds van nature voldoende luchtverversingscapaciteit is.

Dat deze wijziging wellicht geschillen kan voorkomen, bewijst uitspraak van de Afdeling Bestuursrechtspraak van de Raad van State van 9 april 2014, nr. 201306353/1/A1. In deze zaak verzocht een stichting de gemeente Leiden om handhavend op te treden tegen onder meer het plaatsen van een ventilatorunit in een rijksmonument ten behoeve van horeca-activiteiten. Voor dergelijke ventilatie bestaat nu dus een alternatieve oplossing.

Terug naar alle nieuws