DeClerck

Kennisblog

29 december 2012

Afwijkende adviezen

In de onderhavige zaak heeft het college van burgemeester en wethouders een monumentenaanvraag afgewezen, op basis van het negatieve advies van de Welstands-/Monumentencommissie. De Rijksdienst voor de Monumentenzorg had echter positief geadviseerd. De keuze tussen deze divergerende adviezen heeft de wetgever aan het gemeentebestuur gelaten, maar de vraag is of het college van burgemeester en wethouders deze beslissing in casu op correcte wijze heeft genomen.

13 november 2012

Inventarisatie van het gemeentelijke vastgoed

Het Kadaster en Dataland hebben recent een inventarisatie van het gemeentelijke vastgoed gemaakt. Gemeenten kunnen zien welke van hun panden (inclusief monumenten) een maatschappelijke functie hebben en welke niet. Zowel voor panden met als zonder maatschappelijke functie is de vraag op welke wijze hiermee moet worden verder gegaan : Verkopen, verhuren of een andere bestemming […]