DeClerck

Kennisblog

8 januari 2013

Het visueel verstoren en de reikwijdte van een beschermd monument

In de onderhavige zaak wilde de eigenaar van een monument een vrijstaande berging bouwen naast zijn huis en een dakkapel op een aanbouw die door middel van een corridor vastzit aan het huis: een beschermd monument. Voor beide bouwactiviteiten heeft het college van burgemeester en wethouders van Blaricum een monumentenvergunning geweigerd – deze vergunning is […]

7 januari 2013

Het gehele pand onder de werking van gemeentelijke monumentenverordening

In de uitspraak van 14 november 2012 spreekt de Afdeling Bestuursrechtspraak van de Raad van State (ABRvS) zich uit over een verleende ontheffing en bouwvergunning voor het veranderen en vergroten van een winkel te Utrecht. Het pand waarin de winkel is gevestigd staat op de gemeentelijke monumentenlijst, maar tegelijk met de bouwvergunning is geen monumentenvergunning verleend. De rechtbank kan het standpunt van het college hieromtrent nog volgen, de ABRvS kan dit echter niet.

29 december 2012

Afwijkende adviezen

In de onderhavige zaak heeft het college van burgemeester en wethouders een monumentenaanvraag afgewezen, op basis van het negatieve advies van de Welstands-/Monumentencommissie. De Rijksdienst voor de Monumentenzorg had echter positief geadviseerd. De keuze tussen deze divergerende adviezen heeft de wetgever aan het gemeentebestuur gelaten, maar de vraag is of het college van burgemeester en wethouders deze beslissing in casu op correcte wijze heeft genomen.

13 november 2012

Inventarisatie van het gemeentelijke vastgoed

Het Kadaster en Dataland hebben recent een inventarisatie van het gemeentelijke vastgoed gemaakt. Gemeenten kunnen zien welke van hun panden (inclusief monumenten) een maatschappelijke functie hebben en welke niet. Zowel voor panden met als zonder maatschappelijke functie is de vraag op welke wijze hiermee moet worden verder gegaan : Verkopen, verhuren of een andere bestemming […]